زمستان 1399

دوره های زبان انگلیسی
نوع دوره سطح دوره شروع دوره زمان دوره طول دوره
دوره های ترمیک American English File مبتدی تا پیشرفته همه روزه از 9 صبح تا 9 شب عادی 90 / فشرده 180 دقیقه
دوره های آیلتس Cambridge IELTS and supplementary متوسطه به بالا پنجشنبه ها و جمعه ها جلسات 150دقیقه
دوره های مکالمه و فیلم Dependant متوسطه به بالا پنجشنبه ها جلسات 120 دقیقه

دوره های زبان آلمانی

نوع دوره سطح دوره شروع دوره زمان دوره طول دوره
دوره عادی منشن ترم یک A1.1 99/11/1 روزهای زوج 16:30-15:00 15 جلسه
دوره عادی منشن ترم دو A1.1 99/12/9 روزهای زوج 16:30-15:00 15 جلسه
دوره عادی منشن A1.1 99/12/9 روزهای زوج 18:00-16:30 30جلسه
دوره عادی منشن A1.1 99/12/02 روزهای فرد 19:30-18:00 30 جلسه
دوره آخر هفته منشن A1.1 99/11/23 پنجشنبه ها 9:00-12:00 15 جلسه
دوره آخر هفته منشن A1.2ترم دو 99/12/14 پنجشنبه ها 20:30-18:30 6 هفته
دوره فشرده A2.2 99/12/2 روزهای زوج 18:00-15:00 3هفته
دوره فشرده B1.2 99/12/2 روزهای زوج 15:00-12:00 3هفته
دوره مکالمه به بالا A2 99/12/15 شنبه چهارشنبه 20:30-19:00 12 جلسه

جهت رزرو ترم های زمستان 99 ابتدا تعیین سطح کنید