parallax background

“A Different Language Is A Different Vision of Life. ”Federico Fellini


یک زبان متفاوت یک بینش متفاوت در زندگی است. "فدریکو فلینی"


اطلاعات تکمیلی آموزش زبان انگلیسی


تکیه و تاکید بر مکالمه در کنار کاربردی کردن آموزشهای گرامری از الویتها اصلی در گوتا میباشد.
از اینرو، دپارتمان انگلیسی موسسه گوتا با بهره مندی از مدرسین حرفه ای که دارای هر دو مدرک CELTA و IELTS هستند، تلاش مینماید تا افق جدیدی را در آموزش زبان انگلیسی در ایران برای زبان آموزان عزیز ایجاد نماید. مدرسین دارای مدرک سلتا دانش لازم برای آموزش زبان انگلیسی به زبان آموزان را با استفاده از طیف وسیعی از مهارت های عملی فراگرفته اند. این روش آموزشی در حال حاضر در 70 کشور دنیا در حال برگزاری است. و گوتا مفتخر به بهره گیری از مدرسین حرفه ای پرورش یافته برای برگزاری این روش در ایران است.

کلاسهای نیمه خصوصی زبان انگلیسی

کلاسهای نیمه خصوصی موسسه با ظرفیت 4-6 نفر برگزار میشود.کلاسهای نیمه خصوصی موقعیتی مناسب و ایده آل برای یادگیری یک زبان جدید طی بازیهای گروهی و با همکلاسی هایی با توانایی های مختلف است. وضعیت شما در کلاسهای نیمه خصوصی توسط مدرسین و مشاورین موسسه به دقت بررسی شده و به روند بهبود یادگیری شما کمک خواهد شد.

  • نیمه خصوصی با ظرفیت حداکثر 4-6 نفر
  • دوره های عادی سه روز (سه جلسه) در هفته
  • دوره های نیمه فشرده سه روز (شش جلسه) در هفته
  • دوره های فشرده پنج روز (پانزده جلسه) در هفته
رزرو آنلاین دوره

کلاسهای خصوصی زبان انگلیسی

کلاسهای خصوصی موسسه گوتا با ظرفیت 1 تا 3 نفر، بنا به درخواست شما متغیر میباشد. اگر به هر دلیل از نظر وقت در محدودیت هستید و زمان کافی برای تکمیل زبان خود را ندارید و یا قصد شرکت در امتحانات را در زمان کوتاهتر دارید ، بهترین گزینه شرکت در کلاسهای خصوصی است. میزان پیشرفت شما در سطوح مختلف کلاسهای خصوصی بستگی به میزان فعالیت شخصی شما بعد از کلاسهای درسی دارد. در صورت دنبال نمودن برنامه های کلاسی و راهنمایی مشاورین خود میتوانید بهترین نتیجه ممکن را در زمان کوتاهتر به دست آورید.

  • بنا بر زمان مدرس و زبان آموز تعیین خواهد شد.
رزرو آنلاین دوره

دوره های مکالمه

بهترین و سریعترین راه برای روان شدن در صحبت به یک زبان، استفاده تکمیلی از کلاسهای مکالمه در کنار کلاسهای ترمیک است. موسسه گوتا برگزار کننده کلاسهای مکالمه بانوان، مکالمه سطح متوسطه و مکالمه سطح پیشرفته میباشد.

  • مکالمه بانوان یک روز در هفته
  • مکالمه سطح متوسطه دو روز در هفته
  • مکالمه سطح پیشرفته یک روز در هفته
رزرو آنلاین دوره

جهت رزرو ترم مهر و آبان ماه 98 ابتدا تعیین سطح کنید