دانلود کتابهای آلمانی منشن از A1.1 تا B1.2

کلاسهای خصوصی زبان انگلیسی و آلمانی

اگر به هر دلیل از نظر وقت در محدودیت هستید و زمان کافی برای تکمیل زبان خود را ندارید و یا قصد شرکت در امتحانات را در زمان کوتاهتر دارید ، بهترین گزینه شرکت در کلاسهای خصوصی است. میزان پیشرفت شما در سطوح مختلف کلاسهای خصوصی بستگی به میزان فعالیت شخصی شما بعد از کلاسهای درسی دارد. در صورت دنبال نمودن برنامه های کلاسی و راهنمایی مشاورین خود میتوانید بهترین نتیجه ممکن را در زمان کوتاهتر به دست آورید.

  • بنا بر زمان مدرس و زبان آموز تعیین خواهد شد.
پیش ثبت نام آنلاین

دوره های مکالمه

بهترین و سریعترین راه برای روان شدن در صحبت به یک زبان، استفاده تکمیلی از کلاسهای مکالمه در کنار کلاسهای ترمیک است. موسسه گوتا برگزار کننده کلاسهای مکالمه بانوان، مکالمه سطح متوسطه و مکالمه سطح پیشرفته میباشد.

  • مکالمه بانوان یک روز در هفته
  • مکالمه سطح متوسطه دو روز در هفته
  • مکالمه سطح پیشرفته یک روز در هفته
پیش ثبت نام آنلاین

جهت تعیین سطح و ثبت نام کلیک کنید