واکسنهای مورد تایید برای ورود به آلمان

واکسنهای مورد تایید برای ورود به آلمان

1400 دی 05

برای افراد مقیم ایران که قصد ورود به کشور آلمان را دارند، در صورت واکسینه نبودن آزمایشات اجباری کووید در نظر گرفته شده است. برای افراد واکسینه شده، بر اساس تصمیم گیری شورای اتحادیه اروپا، گواهی واکسن الزامی میباشد. در گواهینامه فوق، درج اطلاعات زیر الزامی است. لازم به ذکر است که اطلاعات باید به یکی از زبانهای آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی یا اسپانیایی ارائه شود.

- نام و نام خانوادگی 

- تاریخ تولد

- تاریخ واکسیناسیون

- تعداد دوزهای واکسن تجویز شده

- شخص یا موسسه مسئول صدور گواهینامه واکسیناسیون

اما واکسنهای مورد تایید توسط آژانش دارویی اروپا (EMA) که مورد تایید آلمان هم هستند عبارتند از واکسن فایزر، جانسن، آسترازنکا و مدرنا.

یک دیدگاه بنویسید