چقدر طول میکشه آلمانی یاد بگیرم؟

یادگیری زبان آلمانی کمی سخت و وقت گیر است مخصوصا اگر زبان مادری شما از خانواده زبانهای هندواروپایی نباشد. اما نگران نباشید چراکه هم زبان مادری ما یعنی فارسی و هم زبان دوم ما یعنی انگلیسی جزء زبانهای هندواروپایی هستند و بنابراین نه تنها زبان مادری ما کمک به یادگیری زبان آلمانی میکند بلکه زبان دوم ما که انگلیسی است در یادگیری زبان آلمانی به ما کمک به سزایی میکند. ما در این مقاله قصد داریم تا میانبرهای مفید در یاد گیری زبان آلمانی را که به زبان آموزان خود در گوتا یاد میدهیم برای شما هم بیان نماییم.

guta.institute@
02122215255
info@guta-institute.com